Regulamin – Uroczysko Hruszki

Warunki rezerwacji i anulacji Uroczyska Hruszki

§ 1

REZERWACJA I OPŁATA POBYTU
 1. Rezerwacja jest gwarantowana po wypełnieniu formularza rezerwacji, wpłaceniu na konto bankowe bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości pobytu i przesłaniu nam potwierdzenia przelewu. Chęć skorzystania z dodatkowych usług należy zgłosić w formularzu – nie możemy niestety zagwarantować, że później złożone zamówienia będziemy w stanie zrealizować.
 2. Prosimy o uiszczenie pozostałej część opłaty najpóźniej 14 dni przed przyjazdem oraz przesłanie nam poświadczenia przelewu. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia przelewu w określonym wyżej terminie, zastrzegamy sobie prawo do zarezerwowania domu innemu klientowi. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 500 zł, płatnej przelewem przed przyjazdem. Zwrot kaucji nastąpi na konto, z którego została przelana, o ile nie stwierdzone zostaną w dniu odbioru poważne szkody.
 3. Rezerwacje dokonywane w okresie krótszym niż 14 dni od daty przyjazdu są wiążące po opłaceniu całej kwoty za pobyt.
 4. Akceptujemy jedynie opłaty całościowe – nawet jeśli podróżujecie Państwo w przyjaciółmi i dzielicie się kosztami, prosimy o przelanie całości opłaty przez 1 osobę i rozliczenie kosztów między sobą. W przypadku rezerwacji obu mieszkań dla jednej grupy radzimy dokonania rezerwacji każdego obiektu przez osobę, która będzie uiszczała opłaty i będzie dla nas partnerem umowy wynajmu.

§ 2

ANULACJA
 1. Anulacji rezerwacji należy dokonywać w formie pisemnej na adres: magda@wisent.ch
 2. Wpłacony bezzwrotny zadatek może zostać zwrócony – pomniejszony o opłatę 150 zł – jedynie w przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem. Jeśli zamiast zrezygnować z pobytu, przełożą go Państwo na inny termin w tym samym roku kalendarzowym, zapisujemy cały zadatek, bez potrącania żadnych opłat, na poczet tego pobytu.
 3. Anulowania rezerwacji mniej niż 30 dni przed przyjazdem będzie skutkowało utratą wpłaconego zadatku, zaś mniej niż 14 dni – utratą całej opłaty za pobyt – chyba że Goście sami znajdą zastępstwo na anulowany pobyt. W przypadku zorganizowania przez Gości nowej rezerwacji domu w tym samym terminie i na taką samą liczbę nocy, kwotę zadatku zwrócimy Gościom  lub potraktujemy ją jako zadatek na pobyt w innym terminie – zgodnie z wyborem Gości.
 4. W przypadku skrócenia lub rezygnacji z rezerwacji w trakcie trwania pobytu, uiszczona opłata nie podlega nawet częściowemu zwrotowi.

Regulamin Uroczyska Hruszki

§ 1

DOBA HOTELOWA
 1. Dom wynajmowany jest w sezonie w systemie tygodniowym – od piątku do kolejnego piątku.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 17.00 do godziny 11.00. (w przypadku wyjazdu późniejszego niż ustalony możemy naliczyć dodatkową opłatę).
 3. Klucze znajdują się w sejfie, do którego kod Goście dostają w e-mailu po opłaceniu pobytu. W dniu wyjazdu klucze należy odłożyć do sejfu (zgubienie klucza lub nieodłożenie go do sejfu powoduje naliczenie opłaty w wysokości 500 zł (są to specjalne klucze, ich dorobienie jest kosztowne)
 4. W tym samym e-mailu podajemy telefon do osoby kontaktowej na miejscu.
 5. Istnieje możliwość przyjazdu i wyjazdu w innych godzinach, jeżeli zostanie to wcześniej uzgodnione.

§ 2

 1. Na terenie Domu mogą przebywać jedynie osoby wcześniej zgłoszone.
 2. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. 

§ 3

 1. W czasie pobytu w domu zabronione jest organizowanie głośnych imprez – w domu sa dwa niezalezne mieszkania, a  nasi goście spragnieni są ciszy i spokoju. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek, zasady dobrosąsiedzkiego współżycia i zasady regulaminu.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00.

§ 4

 1. Goście mogą korzystać z kominka i pieca chlebowego. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru.
 2. Bardzo prosimy o ostrożne obchodzenie się z ogniem i nigdy niepozostawianie go bez nadzoru (zakaz grillowania na tarasie). Szczególnie w czasie suszy apelujemy o czujność i rozwagę.
  UWAGA: Wewnątrz domu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Goście zobowiązują się do utrzymywania domu w stanie zastanym i do segregacji śmieci.
 2. Przed wyjazdem należy pozostawić uprzątnięte i umyte urządzenia i naczynia kuchenne.
 3. Prosimy o opróżnienie lodówki oraz wyniesienie z domu śmieci zgodnie z zasadami segregacji.
 4. Goście zobowiązują się również do zdjęcia poszewek z pościeli i włożenia ich do worków dostępnych w każdej łazience, oraz do rozwieszenia ręczników w łazience do suszenia (UWAGA nie jest to wliczone w tzw. sprzątanie końcowe – jeśli te czynności nie zostaną wykonane, możemy pobrać dodatkową opłatę w wysokości od 100 do 250 zł w zależności od stanu, w jakim pozostawiono dom.)
 5. W domu zabronione jest chodzenie w butach – prosimy o przywiezienie swoich kapci.
 6. Prosimy również o nieprzestawianie sprzętu muzycznego i mebli. Jeśli mimo naszej prośby jakieś meble zostaną przestawione podczas pobytu, muszą wrócić przed Państwa wyjazdem na swoje miejsce.

§ 6

 1. Do wc można wrzucać WYŁĄCZNIE papier toaletowy (czyli nie wrzucamy podpasek, tamponów, chusteczek dla niemowląt, resztek jedzenia itd.). Nieprzestrzeganie zasad użytkowania grozi zatkaniem kanalizacji, a nas zmusi do obciążenia Gości kosztami naprawy.
 2. Wszelkie awarie oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania domu prosimy zgłaszać na bieżąco osobie kontaktowej na miejscu lub bezpośrednio nam, e-mailem. Nie pobieramy zazwyczaj kaucji, ponieważ wierzymy, że tak jak my będziecie dbali o nasz DOM, a jeśli niechcący coś uszkodzicie, pokryjecie koszty naprawy.
 3. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci. Gość dokonujący rezerwacji przyjmuje odpowiedzialność rzeczowo–materialną za wszystkich członków grupy dla której dokonuje rezerwacji.

§ 7

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w Domu przedmioty wartościowe i pieniądze.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za mające miejsce w trakcie pobytu przerwy w dostawach mediów do Obiektu, w szczególności, za przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane czynnikami atmosferycznym lub pracami konserwacyjnymi, czy brak w dostawie wody w całej gminie.

§ 8

Obiecujemy bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w domu. Uwagi oraz propozycje usprawnień, za które zawsze jesteśmy wdzięczni, prosimy zgłaszać do Magdaleny Leszczyńskiej magda@wisent.ch.

Życzymy Państwu udanego pobytu w naszych progach i mamy nadzieję, że poczujecie się tu jak w domu!